Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych

POWIATOWY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH     ul. 3-Go Maja 43B
     09-500 Gostynin
     tel. 24 235 36 96