• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie

              
 
                           Powiat Gostyniński informuje, że przedsięwzięcie
pn.„Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół im. M.  Skłodowskiej Curie  przy ul. Kowalskiej 5 w Gostyninie” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.
    Na w/w przedsięwzięcie Powiat otrzymał z WFOŚiGW w Warszawie pożyczkę w wysokości 415.000,00 zł (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy).

Odwiedzający

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.