• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

dla rozwoju Mazowsza

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

Beneficjent: Powiat gostyniński

Wartość projektu: 823 800,66

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pożarniczy, tj.:
    zestaw hydrauliczny tnąco-rozpierający z osprzętem,
    poduszki pneumatyczne  z osprzętem,
    namiot ratowniczy pneumatyczny  z osprzętem,
    aparaty powietrzne nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych,
    zestaw uszczelnień pneumatycznych z osprzętem,
    agregat piany lekkiej z rękawem podającym,
    działko wodno-pianowe przenośne,
    sygnalizatory bezruchu,
    maski oddechowe do hełmu.

Realizacja projektu zwiększy możliwości operacyjne gostynińskiej straży pożarnej w zakresie ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego. Zakup sprzętu umożliwi bowiem strażakom sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia.


Podpisanie umowy  z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Podpisanie umowy z wykonawcą zamówienia

Zdjęcia samochodu oraz sprzętu pożarniczego

Uroczystość przekazania samochodu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Odwiedzający

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.