• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

XLV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 595 z póź. zm.) XLV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego,  odbędzie się 28 lutego  2014r. ( piątek) o godz.10 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego ul. R.Dmowskiego 13. 

   Proponowany porządek posiedzenia:                 

 • 1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.    Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady  Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu.
 • 4.    Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 • 5.    Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za 2013rok.
 • 6.    Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie  o realizacji zadań statutowych za 2013 rok.
 • 7.    Informacja Kierownik   a Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji zadań regulaminowych za rok 2013.
 • 8.    Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
 • 9.    Sprawozdanie z  wysokości  średnich  wynagrodzeń   nauczycieli   na  poszczególnych  stopniach awansu   zawodowego  w  szkołach   prowadzonych   przez  jednostkę   samorządu terytorialnego
 • 10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/215/2013    Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie przyjęcia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.
 • 11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 • 12.    Przyjęcie protokołu  z  XLIV Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego IV kadencji.
 • 13.    Sprawy różne.
 • 14.    Zakończenie obrad.   

Odwiedzający

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.