• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

„Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego Gostyninie”

„Sukces w zawodzie – rozwój szkolnictwa zawodowego Gostyninie” to kolejny projekt realizowany przez Powiat Gostyniński oraz Partnerów : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku i Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Projekt obejmuje wsparciem 70  uczniów ze szkół :Gostynińskie Centrum Edukacyjne i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia  dodatkowe w zakresie :
- doradztwa psychologicznego,
- j. angielskiego
- j. polskiego
-  matematyki
- zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego
Szkolenia :
- „Zastosowanie żywności wygodnej i funkcjonalnej w żywieniu dietetycznym”
- „Zastosowanie marketingu internetowego w działalności handlowej”
- „Komfortowy dom pasywny. Standardy projektowania i wznoszenia inteligentnych        obiektów budowlanych”
- „Innowacyjne źródła napędu pojazdów samochodowych”
- „Barman-kelner - sommelier”
- „Księgowość + rachunkowość z obsługą kasy fiskalnej”
- „Komputerowa diagnostyka pojazdów”
W ramach projektu  zorganizowane zostaną również praktyki zawodowe, wyjazdy na targi branżowe oraz wizyty poznawcze u przedsiębiorców zgodne z kierunkami nauczania. Uczestnicy projektu mają zagwarantowane materiały dydaktyczne , wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu..
W ramach inwestycyjnej części projektu zostaną doposażone pracownie/ warsztaty szkolne w obydwu szkołach. Kwota przewidziana na doposażenie wynosi - 383 980,00 zł.
Projekt jest realizowany od lutego br. i będzie trwał do sierpnia 2015 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 389 480,00zł,a kwota dofinansowania   1 205 180,00 zł.

Odwiedzający

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.