• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Bezpłatne szkolenia

rozpod

CONSULTOR zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Rozwój podregionu ciechanowsko-płockiego!" realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego 43 przedsiębiorstw sektora MMŚP branży handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe z obszaru podregionu ciechanowsko-płockiego. Instytucją Pośredniczącą jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Odwiedzający

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.