• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

XLVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego


XLVIII  Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego,  odbędzie się 30 czerwca 2014r  ( poniedziałek)  o godz. 10 00   w Sali Posiedzeń Rady Powiatu  Gostynińskiego  ul. R. Dmowskiego 13.  

Proponowany porządek posiedzenia:

 • 1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu.
 • 4.Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 • 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok  2013.
 • 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.
 • 8.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.
 • 9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
 • Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2014-2024.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 • 12. Przyjęcie protokołu  z  XLVII Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego IV kadencji.
 • 13. Sprawy różne.
 • 14. Zakończenie obrad. 


    


Odwiedzający

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.