• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Starosta gostyniński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r."

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi informacjami publikowane jest na stroni BIP urzędu pod adresem:

http://bip.gostynin.powiat.pl/?k=81

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.