• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

XLIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego


29 sierpnia 2014r. ( piątek) o godz. 10 00 w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego, ul. R. Dmowskiego 13 odbędzie się XLIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu.
 • 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 • 5. Informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 7. Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Gostynińskiego, pn. „Rodzinny Dom Dziecka" z siedzibą przy ul. Kościuszki 37/2 w Gostyninie.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/215/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie przyjęcia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 • 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 • 12. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego IV kadencji.
 • 13. Sprawy różne.
 • 14. Zakończenie obrad.

Odwiedzający

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.