• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

DSC_0001

5 września br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego głównym  tematem było przygo- towanie samorządów na wypadek potencjalnego wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz zagrożenia związanego z gorączką krwotoczną Ebola. 

W posiedzeniu uczestniczyli Starosta Gostyniński , przedstawiciele władz gminnych : Wójtowie Gmin: Gostynin, Szczawin Kościelny, Sanniki . Obecni byli także komendanci powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej,  Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Oddziału w Gostyninie Pogotowia Ratunkowego, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa oraz pracownicy jednostek samorządowych z terenu Powiatu Gostynińskiego zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

Posiedzenie rozpoczął Powiatowy Lekarz Weterynarii, P. Jacek Gruszczyński, który przedstawił kwestie związane z występowaniem ognisk afrykańskiego pomoru świń, jak również innych chorób zakaźnych zwierząt , omówił tryb postępowania w przypadku stwierdzenia tej choroby . Obecnie ogniska tej choroby występują na wschodzie kraju, głównie w powiatach sokólskim i białostockim. Nie zagraża ona zdrowiu i życiu ludzkiemu.  Zaapelował o wzmożenie współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w Płocku w zakresie prowadzenia akcji informacyjnej wśród rolników oraz w zakresie zbierania i przekazywania informacji o padłych bądź zabitych w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń dzikach.
Jako kolejny głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, P. Maria Wróblewska, która omówiła zagrożenia związane z gorączką krwotoczną Ebola. Choroba ta występuje na terenie Afryki Zachodniej (Gwinea, Liberia, Nigeria) i przenoszona jest poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby chorej lub zmarłej na tę chorobę. Możliwość wystąpienia epidemii (większych ognisk choroby) w Europie jest teoretycznie możliwa, choć mało prawdopodobna. Zakażenie gorączką krwotoczną może nastąpić poprzez kontakt z osobą powracającą z Afryki. Bardzo istotne jest więc, aby osoby powracające z krajów objętych epidemią Eboli zgłaszały się do kontroli do lekarzy POZ, celem poddania się badaniom i obserwacji przez okres trzech tygodni.
Ostatni temat posiedzenia dotyczył przedstawienia założeń do zbliżających się ćwiczeń obronnych powiatowo – gminnych   „ Gostynin 2014 „ – „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu gostynińskiego”. przygotowania do których omówił  Kierownik PCZK P. Jacek Nowicki .
Podsumowując dyskusję, Starosta Gostyniński P. Jan Baranowski przypomniał o obowiązku aktualizacji planów w zakresie procedur postępowania w przypadkach wystąpienia chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt.

Odwiedzający

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.