• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

LI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

LI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się 17 października 2014r (piątek)  o godz. 10 00   w Sali Posiedzeń Rady Powiatu  Gostynińskiego  ul. R. Dmowskiego 13. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • 1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie porządku obrad.
 • 3.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu.
 • 4.Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 • 5. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 6.Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 7.Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2013/2014.
 • 8.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na najem placu o powierzchni 540m2położonego w Gostyninie przy ul. Polnej 39, stanowiącego własność Powiatu Gostynińskiego w trwałym zarządzie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Gostynińskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
 • 10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie: skargi Pani Magdaleny Adamczyk na działalność kierownika Rodzinnego Domu Dziecka.
 • 12.Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
 • 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 • 14. Przyjęcie protokołu  z  L Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego IV kadencji.
 • 15. Sprawy różne.
 • 16. Zakończenie obrad. 

Odwiedzający

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.