• a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Dofinansowanie inwestycji

Województwo mazowieckie ogłasza nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015 (finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność
  w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na cele statutowe.

Rodzaj zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu

W ramach Programu realizowane i dofinasowane mogą być zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących obiektów sportowych:

a/  pełnowymiarowych sal gimnastycznych, (o wymiarach nie mniejszych niż 24xl2 m i mniejszych niż 36xl9 m i wysokości nie mniejszej niż 6 m) w tym szkolne hale sportowe (o wymiarach areny nie mniejszych niż 36xl9m i wysokości nie mniejszej niż 7 m)

b/  kryte pływalnie o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25x12,5 m głęb.l,2-l,8m, w szczególności na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenia dotyczące wymiarów nie dotyczą zadań polegających na remoncie i przebudowie)

c/   boisk, w tym boisk wielofunkcyjnych i do streetballa oraz do sportów plażowych;

d/  kortów tenisowych i badmintonowych;

e/  skateparków, torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;

f/   obiektów i urządzeń lekkoatletycznych (np. bieżnie, skocznie i rzutnie)

g/  terenowych urządzeń sportowych w szczególności siłowni plenerowych, ścieżek sprawnościowych
i ścianek wspinaczkowych;

h    tras oraz torów wrotkowych, rolkowych i nartorolkowych;

i/   lodowisk stałych oraz torów lodowych;

j/   placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

Dofinansowanie innych niż wymienione zadań inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra.

Nie przewiduje się budowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych z przykryciem balonowym (pneumatycznym bez stałej konstrukcji) oraz terenowych urządzeń sportowych i boisk o nawierzchni z materiałów urazogennych, np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.

Spośród wyżej wymienionych rodzajów zadań zadaniami inwestycyjnymi  o charakterze priorytetowym dla Ministra są następujące kategorie zadań:

a/  budowa, przebudowa lub remont obiektów przyszkolnych;

b/  budowa pływalni na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu, a także przebudowa lub remont pływalni;

c/  budowa, przebudowa lub remont obiektów i urządzeń lekkoatletycznych;

d/  budowa, przebudowa lub remont kortów tenisowych.

Warunki uzyskania dofinansowania

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2015  jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015  przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i akceptacja przez Ministra Sportu
 i Turystyki złożonego do ministerstwa wniosku inwestycyjnego.

Do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok kwalifikowane będą zadania inwestycyjne, dla których inwestor w momencie składania wniosku zgłoszenia inwestycji będzie posiadał:

 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
 • kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową,
 • aktualne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • rozpoczętą procedurę przetargową lub wybranego wykonawcę w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • pisemne zobowiązanie (oświadczenie) o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie składają wniosek zgłoszenia inwestycji sportowej do Programu bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wniosek zgłoszenia inwestycji sportowej należy przesłać w terminie do 15 lutego 2015 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Jagiellońska 36

03-719 Warszawa

Odwiedzający

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.