• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Starosta Powiatu na Konwencie

Na pierwszym spotkaniu w tym roku przedstawiciele powiatów z Mazowsza dyskutowali o roli i zadaniach starostów w systemie zarządzania kryzysowego, współpracy z samorządem województwa oraz finansowaniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Marszałek Adam Struzik omówił bieżącą współpracę z samorządami powiatowymi. Nawiązał również do obecnej sytuacji finansowej województwa mazowieckiego, szczególnie redukcji „janosikowego” z  510 na 210 mln zł. Podziękował też za aktywny udział powiatów oraz pomoc w realizacji projektów „Internet dla Mazowsza”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej zniwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przypomniał także o konieczności rozliczeniach do końca roku projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007–2013. Zadeklarował dalszą współpracę i udział w pracach konwentu.Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska poruszyła zagadnienia dotyczące nowego okresu programowania 2014–2020 programów RPO oraz PROW. Przypomniała o realizacji programów w zakresie bazy sportowej oraz inwestycjach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zwracając szczególną uwagę na zbliżające się terminy składania wniosków – do 31 stycznia (FOGR) i do 15 lutego (baza sportowa).

Odwiedzający

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.