• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Nowa transza środków NFOŚGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił szereg programów pomocowych na lata 2015-2020.  Zarówno prywatni inwestorzy jak i Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą ubiegać się o środki w formie dotacji i pożyczek między innymi na:

zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
monitoring środowiska
edukację ekologiczną
zapobieganie i likwidację skutków nadzwyczajnych zagrożeń
ochronę i przywracanie różnorodności biologicznej
energooszczędne budynki

Dostępne są także środki UE oraz Funduszy Norweskich.

W przyjazny sposób można wyszukać projekt odpowiadający aktualnym potrzebom oraz wygenerować wniosek o nowe środki. Nowa strona, przyjazna beneficjentom znajduje się tutaj.

Odwiedzający

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.