• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Starosta gostyniński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r."

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi informacjami publikowane jest na stroni BIP urzędu pod adresem:

http://bip.gostynin.powiat.pl/?k=81

 

konkurs grantowy „Na dobry początek!”

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2 - 8 lat. 

Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Czytaj więcej...

LABORATORIUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

m10_02

27 czerwca br. w ośrodku "12 Dębów" w Zaździerzu odbyło się Laboratorium Animacji Społecznej - jest to jedno z działań   w ramach projektu "Ośrodek Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej" przy współudziale Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wicestarosta -Andrzej Kujawski, który uczestniczył w warsztatach edukacyjnych jak i praktycznych. W laboratorium uczestniczyli  animatorzy subregionalni z województwa Mazowieckiego. Organizacje pozarządowe z powiatu gostynińskiego miały okazję zaprezentować swoją   działalność statutową min. zorganizowano wystawę obrazów i rzeźb gostynińskich artystów, korzenioplastykę, carving, naukę wyrobu pierogów, haftowania oraz papierowe wariacje. Ochotnicza Straż Pożarna z Kazimierzowa przeprowadziła pokazowe gaszenie pożaru.
Dzięki Laboratorium uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się diagnozy i wspólnego wypracowania rozwiązań w wymiarze lokalnym.

V edycja POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”

plakat

Starosta Gostyniński we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz piąty ogłasza konkurs fotograficzny pn.: „Przyroda gostynińska w obiektywie”. Jego celem jest ukazanie i popularyzacja piękna otaczającej nas gostynińskiej przyrody. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu gostynińskiego.

Warunkiem wzięcia w nim udziału jest wykonanie fotografii przedstawiającej piękno przyrody powiatu np. ciekawy krajobraz, obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, zjawisko atmosferyczne i wraz z wypełnionym stosownym oświadczeniem dostarczenie jej do Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Konkurs będzie trwał do dnia 30 września 2014 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin i treść odpowiedniego oświadczenia do pobrania poniżej:

Regulamin
Oświadczenie dla ucznia poniżej 13 roku
Oświadczenie dla ucznia powyżej 13 roku
Oświadczenie dla ucznia powyżej 18 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Odwiedzający

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.