• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

XLVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 595 z póź. zm.) XLVI  Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego, odbędzie się 21 marca 2013r. (piątek) o godz. 1000 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu  Gostynińskiego  ul.R. Dmowskiego 13.

Czytaj więcej...

Narodowy Dzień Pamięci „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

P O W I A T O W E   O B C H O D Y
N A R O D O W E G O  D N I A  P A M I Ę C I
 „ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

PROGRAM OBCHODÓW:
28 LUTEGO 2014r. (piątek) godz. 1400

- otwarcie wystawy: 
       OSTATNI „LEŚNI”– MAZOWSZE, PODLASIE W OGNIU 1948-1953

- występ młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego
                            im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie
- wykład okolicznościowy JACKA PAWŁOWICZA
                            Kierownika Referatu Edukacji Historycznej IPN

1 MARCA 2014r. (sobota) godz. 1700

- spotkanie z JANEM POSPIESZALSKIM

Miejsce uroczystości: 
   STAROSTWO POWIATOWE w GOSTYNINIE
   ul. Dmowskiego 13

Organizatorzy :
   Starostwo Powiatowe w Gostyninie
   Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
   przy współudziale Klubu Gazety Polskiej w Gostyninie

 UROCZYSTOŚĆ MA CHARAKTER OTWARTY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

XLV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 595 z póź. zm.) XLV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego,  odbędzie się 28 lutego  2014r. ( piątek) o godz.10 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego ul. R.Dmowskiego 13. 

Czytaj więcej...

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o zorganizowaniu XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu  Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz  telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.

Czytaj więcej...

Odwiedzający

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.