• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Konkurs wiedzy BHP rozstrzygnięty

krus13_01

Dnia 26 sierpnia br. rozstrzygnięty został powiatowy etap  IV Mazo- wieckiego konkursu „Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,  higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów”.


W konkursie zorganizowanym przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie Placówka Terenowa w Gostyninie i Starostwo Powiatowe w Gostyninie udział wzięło 11 rolników z terenu powiatu gostynińskiego.

Czytaj więcej...

Równać Szanse 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej http://rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1576

 

Uroczystosc przekazania samochodu dla Komendy Powiatowej PSP

h2401

W dniu 26 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażo- nego w specjalistyczny sprzęt pożarniczy.

     Na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zostało pozyskane przez Powiat gostyniński dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.04.00-14-034/09 pn.”Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie” realizowanego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu RPO WM 2007-2013 w ramach projektu, zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Czytaj więcej...

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej Curie w Gostyninie

              
 
                           Powiat Gostyniński informuje, że przedsięwzięcie
pn.„Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół im. M.  Skłodowskiej Curie  przy ul. Kowalskiej 5 w Gostyninie” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl.
    Na w/w przedsięwzięcie Powiat otrzymał z WFOŚiGW w Warszawie pożyczkę w wysokości 415.000,00 zł (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy).

Odwiedzający

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.