• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg

dla rozwoju Mazowsza

 

OGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONĘ
POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

AKTUALNA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:

http://gostynin.powiat.pl

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Nazwa Projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Wartość Projektu: 7 304 515,51 PLN

Wartość dofinansowania: 3 376 701,40 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Obiektami, które zostały objęte projektem pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego'' w Powiecie Gostynińskim były:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

ZAKRES PRAC

- zmiana konstrukcji dachu i pokrycia wraz z dociepleniem

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- ocieplenie ścian zewnętrznych i otynkowanie

- docieplenie kotłowni wraz z jej remontem

- wykonanie obróbek blacharskich, kominów i instalacji odgromowej

- zagospodarowanie terenu

2) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

ZAKRES PRAC

- zmiana pokrycia dachowego budynku wraz z dociepleniem stropodachu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie obróbek blacharskich i rynien

- wymiana instalacji odgromowej 

- ocieplenie ścian zewnętrznych i otynkowanie

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej

Wartość dofinansowania dwóch obiektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 541 937,63 zł.

Strona główna projektu dostępna jest tutaj. http://www.pojezierzegostyninskie.pl/index.php?p=5

Zapytania:
1. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej 5"

2. Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68.

3. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestycyjnego dla zadania pn.: "Termomodernizacja polegająca na dociepleniu budynku wraz z remontem, przebudową i zmianą kostrukccji dachu Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie przewidzianego do wykonania w 2013 r."

 

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu gostynińskiego poprzez zakup specjalistycznego samochodu i sprzętu pożarniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

Beneficjent: Powiat gostyniński

Wartość projektu: 823 800,66

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pożarniczy, tj.:
    zestaw hydrauliczny tnąco-rozpierający z osprzętem,
    poduszki pneumatyczne  z osprzętem,
    namiot ratowniczy pneumatyczny  z osprzętem,
    aparaty powietrzne nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych,
    zestaw uszczelnień pneumatycznych z osprzętem,
    agregat piany lekkiej z rękawem podającym,
    działko wodno-pianowe przenośne,
    sygnalizatory bezruchu,
    maski oddechowe do hełmu.

Realizacja projektu zwiększy możliwości operacyjne gostynińskiej straży pożarnej w zakresie ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego. Zakup sprzętu umożliwi bowiem strażakom sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia.


Podpisanie umowy  z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Podpisanie umowy z wykonawcą zamówienia

Zdjęcia samochodu oraz sprzętu pożarniczego

Uroczystość przekazania samochodu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Odwiedzający

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.